http://up.vbiran.ir/uploads/6077147523936839630_18.jpg 

 

 

به نامش به یادش و برایش... 

 

 

پس از مدت ها سـلـــــــام... 

 

پایــــــــــیـــــــــــــز آمد ... 

 

هوایش آدم را از مکان و زمان خارج می کند... 

 

می برد به پاییز های گذشته... 

 

پاییز های بی دغدغه... 

 

پاییز هایی که هنوز بزرگ نشده بودی... 

 

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی... 

 

 

 

 

 

 

پاییزت:شاد  

   بی دغدغه  

     هم چون کودکان 

 

 

 

""آتــــی"" 

 

منبع : آتــــــ♥♥atia♥♥ــــیا |پـــــایـیــــز...
برچسب ها :