مرگ تدریجی زن... 

  

 

،،،، 

 

 

اصلا احتیاجی به خون 

 

خشونت  

 

و فریاد نداره... 

 

 

 

 

فقط کافیه یه روز که پیرهن گل گلی  

 

اش را برای تو می پوشد... 

 

فراموش کنی که بگویی : چه زیبا شده ای بانو... 

 

 

 

 

 

 

* و اگر این "یک روز ها" چند بار تکرار شوند 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

.... 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

و  آنگاه دیگر.... 

منبع : آتــــــ♥♥atia♥♥ــــیا |مرگ یک زن...
برچسب ها :